Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26547
Title: Соціальна відповідальність
Authors: Юр'єва, Ірина Анатоліївна
Keywords: соціальна відповідальність; соціальне партнерство; управління персоналом; соціальні програми
Issue Date: 2016
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Соціальна відповідальність : опорний конспект лекцій : для студ. спец. 8.03050901 "Облік і аудит" / уклад. І. А. Юр'єва ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – 118 с.
Abstract: Опорний конспект включає основні питання, пов'язані з теорією соціальної відповідальності, з точки зору застосування принципів соціального управління на різних рівнях. Навчальна дисципліна є однією з основних нормативних у блоці гуманітарної та соціально-економічної підготовки, які викладаються магістрам на п'ятому курсі. Вона призначена для формування у студентів теоретичних знань про соціальну відповідальність, соціальні системи, організаційні рівні соціальної відповідальності, типи, структури та закономірності функціонування корпоративної соціальної відповідальності. Дисципліна містить два блоки змістовних модулів: теоретичні засади соціальної відповідальності, регулювання та управління формуванням концепції соціальної відповідальності.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26547
Appears in Collections:Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2016_Sotsialna_vidpovidalnist.pdf1,13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.