Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26708
Название: Оцінка туристичної привабливості регіонів України
Другие названия: Tourist attractiveness estimation of Ukraine’s regions
Авторы: Антонець, Ольга Олександрівна
Харченко, Алла Олександрівна
Ключевые слова: туристична привабливість; регіони; кластеризація; середньозважений показник; tourist attractiveness; regions; clusterization; weighted average index
Дата публикации: 2016
Издательство: Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Библиографическое описание: Антонець О. О. Оцінка туристичної привабливості регіонів України / О. О. Антонець, А. О. Харченко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. – Харків : ХНАДУ, 2016. – № 1 (12). – С. 137-141.
Краткий осмотр (реферат): Предметом наукового дослідження є туристична привабливість регіонів України. Мета - розробка методичного підходу до оцінки рівня туристичної привабливості регіонів та його застосування враховуючи сучасний стан показників розвитку туризму. В роботі використано методи багатомірного статистичного аналізу, а саме, ієрархічний кластерний аналіз та кластерний аналіз за методом к-середніх, експертні методи оцінки – для розрахунку вагових коефіцієнтів показників та метод середньозваженого показника для остаточного визначення туристичної привабливості. В результаті роботи отримано розбиття регіонів на чотири туристичні кластери та кількісно визначено їх привабливість в диференціації за різними компонентами, що відображають наявні ресурси регіону, можливості щодо надання послуг із проживання та оздоровлення, харчування. Найбільш туристично привабливим регіоном України є Львівська область, яка складає окремий кластер. Наступною групою регіонів за туристичною привабливістю виявилися Харківська та Дніпропетровську області. Сильна сторона цієї групи областей – великий природно-ресурсний потенціал. Група Миколаївської, Одеської та Херсонської областей мають трохи нижче значення середньозваженого критерію, ніж попередній кластер. Решта областей опинилися в найменш привабливому кластері. Надано рекомендації щодо покращення кожної компоненти в окремому кластері. Результати можуть бути застосовані при розробці інвестиційних програм в сфері туризму України як з боку держави, так і з боку приватних вітчизняних та зарубіжних інвесторів.
The subject of scientific research is a tourist attractiveness of Ukraine’s regions. The aim of research is development methodical approach to estimation level of tourist attractiveness in different Ukraine’s regions and its application, assuming into account the modern level of indexes of tourism development. The methods of multidimensional analysis are used in research, in particular, hierarchical cluster analysis and cluster analysis by the method of k-means, expert method of estimation are used to the calculation of coefficients weights and weighted average index to final determination of tourist attractiveness. As a result of work regions division is obtained on four tourist clusters and their attractiveness is certain quantitatively in differentiation components that represent resources of region, possibility in relation service of accommodation and making healthy, catering. Most tourist attractive of Ukraine is the Lviv area folds detached cluster. The next cluster include Kharkiv and Dnipropetrivsk regions. A strong side of this cluster is large naturally-resource potential. The cluster of Mykolaiv, Odesa and Kherson regions have a nether value of weighted average criterion than previous cluster. Recommendations are given in relation to the improvement of every component in every cluster. Results can be applied at investment program development in the sphere of tourism of Ukraine from the state and from the private domestic and foreign investors.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26708
Располагается в коллекциях:Кафедра "Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
2016_Antonets_Otsinka_turystychnoi_pryvablyvosti.pdf742,95 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.