Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/2699
Title: Деякі результати дослідження граничного шару на обтічній поверхні методом термопарного термоанемометра
Authors: Андреєва, Н. А.
Keywords: аеродинаміка; гідроаеродинамічні дослідження; характеристики потоку; швидкість потоку; умови виміру; електричне коло датчика
Issue Date: 2002
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Андреєва Н. А. Деякі результати дослідження граничного шару на обтічній поверхні методом термопарного термоанемометра / Н. А. Андреєва // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Динаміка і міцність машин. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2002. – № 10, т. 2. – С. 172-176.
Abstract: Подані результати теоретичних і експериментальних досліджень стану граничного шару на обтічних поверхнях на основі термопарного термоанемометра (ТТА) - вимірювача малих швидкостей потоку рідини і газу. Експериментально обгрунтована можливість використання ТТА як індикатора переходу ламінарної течії в турбулентну і фіксації відриву граничного шару , а також використання ТТА як індикатора відриву граничного шару на несучих поверхнях літального апарату (ЛА).
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/2699
Appears in Collections:Вісник № 10 том 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2002_10_Andreieva_Deiaki rezultaty.pdf125,18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.