Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27080
Title: Міжнародні економічні відносини
Authors: Архієреєв, Сергій Ігоревич
Климова, Світлана Олегівна
Максименко, Яна Анатоліївна
Keywords: теорії торгівлі; економічна інтеграція; рух капіталу; міграція робочої сили; міжнародні економічні відносини; світове господарство; теорії міжнародної торгівлі
Issue Date: 2017
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Міжнародні економічні відносини : програма, метод. вказівки до вивчення навч. курсу та виконання розрахункових робіт : для студ. менеджерських спец. НТУ "ХПІ" заочної форми навч. / уклад.: С. І. Архієреєв, С. О. Климова, Я. А. Максименко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – 40 с.
Abstract: Курс "Міжнародні економічні відносини" базується на використанні знань, одержаних студентами із загальноекономічних дисциплін, зокрема з таких курсів, як політична економія, історія економічних вчень, мікро– та макроекономіка. Разом з тим, цей курс є вступним до серії спеціальних дисциплін міжнародного економічного циклу, в тому числі курсів зовнішньоекономічної діяльності, міжнародних фінансів, міжнародного маркетингу тощо.
ORCID: orcid.org/0000-0002-0041-6845
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27080
Appears in Collections:Кафедра "Загальна економічна теорія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2017_Mizhnarodni_ekonomichni_vidnosyny.pdf502,98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.