Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27115
Title: Фазові захисні шари на металах у присутності похідних гуанідину
Authors: Ткаленко, Д. А.
Вишневська, Ю. П.
Бик, М. В.
Ткаленко, М. Д.
Keywords: атомно-силова мікроскопія; полігексаметиленгуанідин; ПГМГ; полігексаметиленбігуанідин; гравіметричний метод; корозія; метод поляризаційного опору
Issue Date: 2010
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Фазові захисні шари на металах у присутності похідних гуанідину / Д. А. Ткаленко [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – № 30. – С. 86-90.
Abstract: З використанням гравіметричного методу визначення швидкості корозії, вольтамперометрії та модифікованого методу поляризаційного опору встановлено, що похідні гуанідину ПГМГ і ПГМБ суттєво знижують швидкість корозії сталі в розчинах сірчаної кислоти. Гальмівний ефект обумовлений формуванням на поверхні металу фазових шарів з малорозчинних продуктів взаємодії ПГМГ і ПГМБ з катіонами заліза, що утворюються на межі розподілу метал/розчин. Особливості зміни корозійної поведінки металу в часі у присутності ПГМГ і ПГМБ визначаються сповільненою дифузійною стадією у фазовому шарі.
The steel corrosion in sulphuric acid solutions with addition of guanidine derivatives (polyhexamethyleneguanidine and polyhexamethylenebiguanidine) was studied with mass loss, voltammetric methods and modified method of polarization resistance. It has been shown that guanidine derivatives considerable reduce corrosion rate. A protective effect caused by layer of slightly soluble product formation, which formed at metal ions and guanidine derivatives interaction. The corrosion behavior of studied process can be explained by limiting diffusion stage of layer growth.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27115
Appears in Collections:Вісник № 30

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2010_30_Tkalenko_Fazovi.pdf222,14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.