Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27153
Title: Використання інтерфейсу онтологій у експертних системах туроператорів
Other Titles: Use of ontology interface in expert systems of tourism operators
Authors: Бригар, Іван Валерійович
Золотько, Костянтин Євгенійович
Keywords: лінгвістичні змінні; картографічний сервіс; проектування системи; geocoding; google maps api
Issue Date: 2016
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Бригар І. В. Використання інтерфейсу онтологій у експертних системах туроператорів / І. В. Бригар, К. Є. Золотько // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 4 (1176). – С. 38-43.
Abstract: У роботі розглянуто роль онтологій в експертних системах туроператорів, принципи побудови інтерфейсу на основі онтологій, представлення та використання, детально розглянуто семантичну мережу для вирішення цієї задачі. Актуальність теми полягає в тому, що не зважаючи на те, що є велика кількість методів та алгоритмів для задачі складання результату по заданим параметрам, ще не існує універсального алгоритму, який би здійснював таку работу. Томущо дане направляння розвивається у різноманітних прикладах використання і задачі такого типу передбачають наявність вибору для користувача, де свобода дій є істотною складовою інтелектуальних завдань. Дуже важливим фактором в інтерфейсі онтологій у експертних системах являється інтелектуальний, простий графічний вид, який з легкістю можуть використовувати початківці, це є ключовим фактором проектування системи, яка заснована на знаннях. Це означає, шо використання експертних систем в компаніях і корпораціях дозволяє уникнути багатьох помилок при прийнятті рішень і таким чином підвищити прибуток.
This article examines the role of ontologies tour operators in expert systems, principles of ontology based interface, presentation and use, detail the semantic network to solve this problem. Actuality is that despite the fact that a large number of methods and algorithms for the problem of the result on specified parameters, yet there is no universal algorithm that would have carried out such work.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27153
Appears in Collections:Вісник № 04

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2016_4_Bryhar_Vykorystannia.pdf560,88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.