Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27216
Title: Моделі та методи прогнозування рівня безпеки полігону зі зберігання твердих побутових відходів
Other Titles: Models and methods of forecasting of safety level of solid household wastes storage landfill
Authors: Колосков, Володимир Юрійович
Keywords: імітаційне моделювання; фактори ризику; ТПВ; надзвичайні ситуації; risk factors; simulation modelling
Issue Date: 2016
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Колосков В. Ю. Моделі та методи прогнозування рівня безпеки полігону зі зберігання твердих побутових відходів / В. Ю. Колосков // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 4 (1176). – С. 142-146.
Abstract: Вперше створено імітаційну модель системи управління безпекою полігону зі зберігання твердих побутових відходів. Під час розроблення моделі пропонується розглядати необхідні для визначення рівня безпеки параметри полігону, які визначають фактори ризику виникнення надзвичайних ситуацій на ньому, та показники якості довкілля як відгуки на вплив зовнішніх чинників. В цьому дослідженні показані й математично описані взаємозв'язки процесів, що відбуваються на об'єкті та у довкіллі. Основним результатом дослідження є удосконалення методу прогнозування рівня безпеки полігону шляхом використання імітаційного моделювання.
The purpose of the article is to develop method of forecasting of safety level of solid household wastes landfill based on simulation modeling application. The mathematical simulation of functioning process of safety control system of landfill is applied, taking into account interrelations of the processes taking place at the object and in the environment yet considering characteristics of these processes as responses of environment and object on influence of external factors.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27216
Appears in Collections:Вісник № 04

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2016_4_Koloskov_Modeli.pdf453,82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.