Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27252
Title: Академічна доброчесність — запорука якісної освіти
Authors: Семененко, Лариса Петрівна
Keywords: академічна доброчесність; освіта; самоучіння; плагіат; академічне шахрайство; наукова бібліотека; academic integrity; education; self-education; plagiarism; academic fraud; scientific library
Issue Date: 2016
Publisher: Харківський державний університет харчування та торгівлі
Citation: Семененко Л. П. Академічна доброчесність — запорука якісної освіти [Електронний ресурс] / Семененко Лариса Петрівна // Роль бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу суспільства знань: технології, освіта, наука : зб. наук. пр. / Наук. б-ка Харків. держ. ун-ту харчування та торгівлі, Ф-т соц. комунікацій Харків. держ. акад. культури ; редкол. Л. Г. Бакуменко [та ін]. – Електрон. та текст. дані. – Харків, 2016. – С. 145-150. — Бібліогр.: с. 150 (9 назв). – Режим доступу: http://bit.ly/2ekakCW (дата звернення: 17.02.2017). – Назва з титул. екрана. – Матеріали також розміщені на CD-ROM.
ORCID: orcid.org/0000-0002-8728-8873
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27252
Appears in Collections:Педагогічна майстерня "Бібліотечна інноватика" 2017 рік
Публікації співробітників (НТБ НТУ "ХПІ")

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016_Semenenko_Akademichna_dobrochesnist.pdf265,6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.