Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27454
Title: Бухгалтерський управлінський облік
Authors: Бутинець, Франц Францович
Давидюк, Тетяна Вікторівна
Малюга, Наталія Михайлівна
Чижевська, Людмила Віталіївна
Keywords: управлінський облік; бухгалтерський облік; фінансова звітність; облікова інформація; бухгалтер-аналітик; необоротні активи; облік запасів; облік коштів; витрати; калькулювання; пасиви підприємства; управлінські рішення
Issue Date: 2002
Publisher: ПП "Рута"
Citation: Бухгалтерський управлінський облік : підручник / Ф. Ф. Бутинець [та ін.] ; ред. Ф. Ф. Бутинець. – 2-е вид., перероб. і допов. – Житомир : Рута, 2002. – 480 с.
Abstract: Друге видання підручника (1-е вид. 2000 р.) присвячене питанням організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві з точки зору управління, надання облікових даних фахівцям для прийняття управлінських рішень на основі отриманої облікової інформації. Підручник містить розділи, що висвітлюють теоретико-методологічний аспект управлінського обліку, управлінський облік активів, пасивів та результатів діяльності підприємства, облік витрат та методи калькулювання, а також сучасні проблеми та перспективи розвитку управлінського обліку. Підручник поділений на розділи та теми, містить короткі висновки по кожній з них, рубрику, присвячену історичним фактам бухгалтерського обліку, та контрольні питання для перевірки знань. Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, а також керівників, бухгалтерів-практиків, економістів та інших спеціалістів підприємств.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27454
ISBN: 966–8059–06–9
Appears in Collections:Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bukhhalterskyi_upravlinskyi_oblik_2002.pdf957,14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.