Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27457
Title: Наукові дослідження в бухгалтерському обліку
Authors: Малюга, Наталія Михайлівна
Давидюк, Тетяна Вікторівна
Жиглей, І. В.
Олійник, О. В.
Романчук, К. В.
Валько, В. Г.
Рабошук, А. В.
Євдокимов, Віктор Валерійович
Левчук, В. П.
Keywords: бухгалтерський облік; наукознавство; класифікація наук; наукове дослідження; наукова проблема; науковий твір; апробація результатів; наукова стаття; захист кваліфікаційних робіт; науковий керівник
Issue Date: 2003
Publisher: Житомирський інженерно-технологічний інститут
Citation: Малюга Н. М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку : навч. посібник / Н. М. Малюга [та ін.] ; ред. Ф. Ф. Бутинець. – Житомир : Рута, 2003. – 476 с.
Abstract: Навчальний посібник ознайомить читача з методикою проведення наукових досліджень з бухгалтерського обліку. Розглядаються такі важливі питання як пізнання, наука, наукове дослідження, регулювання науки, суб'єкти науки, класифікація наук. Також наводиться інформація про підготовку кадрів в Україні. Надаються рекомендації з вибору та формулювання теми, мети та завдань, складання програми і плану наукового дослідження; вибору методів дослідження; порядку пошуку інформації, обґрунтування новизни, формулювання висновків і пропозицій. Значну увагу приділено правилам оформлення наукових робіт, впровадженню і апробації результатів проведених досліджень, підготовці доповідей. Окрема тема присвячена спілкуванню студентів і здобувачів з науковими керівниками. Матеріал насичений прикладами із сфери бухгалтерського обліку та досвіду кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету. Посібник розрахований на студентів старших курсів, аспірантів, наукових працівників та викладачів вищих навчальних закладів. Тема 3 написана спільно з Т. В. Давидюк, тема 6 – з І. В. Жиглей та О. В. Олійник, тема 7 – з К. В. Романчук та В. Г. Вальком, тема 10 – з А. В. Рабошук, тема 11 – з В. В. Євдокимовим та В. П. Левчуком.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27457
ISBN: 966-683-016-7
Appears in Collections:Кафедра "Туризм i готельно-ресторанний бізнес"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maliuha_Naukovi_doslidzhennia_2003.pdf940,8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.