Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27469
Title: Бухгалтерський управлінський облік
Authors: Бутинець, Франц Францович
Давидюк, Тетяна Вікторівна
Канурна, Зінаїда Федорівна
Малюга, Наталія Михайлівна
Чижевська, Людмила Віталіївна
Keywords: управлінський облік; бухгалтерський облік; фінансова звітність; облікова інформація; необоротні активи; облік запасів; облік коштів; витрати; калькулювання; пасиви підприємства; управлінські рішення
Issue Date: 2005
Publisher: ПП "Рута"
Citation: Бухгалтерський управлінський облік : [підручник] / Ф. Ф. Бутинець [та ін.] ; ред. Ф. Ф. Бутинець. – 3-е вид., допов. і перероб. – Житомир : Рута, 2005. – 480 с.
Abstract: Видання підручника є третім (1-е вид. 2000 р., 2-е – 2002 р.). Підручник містить теми, що висвітлюють організацію та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві з точки зору управління, надання облікових даних фахівцям для прийняття управлінських рішень на основі отриманої облікової інформації. Підручник також містить розділи, що висвітлюють теоретико-методологічний аспект управлінського обліку, облік для цілей управління активів, пасивів та результатів діяльності підприємства, облік витрат та методи калькулювання, а також сучасні проблеми та перспективи розвитку управлінського обліку. Призначений для студентів економічних спеціальностей ВНЗ усіх рівнів акредитації, слухачів системи підвищення кваліфікації, бухгалтерів-практиків, економістів, а також всіх тих, хто самостійно вивчає бухгалтерський облік.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27469
ISBN: 966–8059–32–8
Appears in Collections:Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bukhhalterskyi_upravlinskyi_oblik_2005.pdf891,99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.