Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27472
Title: Інформаційні системи і технології в обліку
Authors: Бутинець, Франц Францович
Давидюк, Тетяна Вікторівна
Євдокимов, Віктор Валерійович
Легенчук, Сергій Федорович
Keywords: комп'ютеризовані інформаційні системи; бухгалтерський облік; управлінські рішення; інформаційні системи; бухгалтерські інформаційні системи; економічний аналіз
Issue Date: 2007
Publisher: Житомирський державний технологічний університет
Citation: Інформаційні системи і технології в обліку : підручник / Ф. Ф. Бутинець [та ін.] ; ред. Ф. Ф. Бутинець. – 3-е вид., перероб. і доп. – Житомир : ПП "РУТА", 2007. – 468 с.
Abstract: Викладено основні теоретичні і практичні питання, пов'язані із впровадженням і використанням комп'ютеризованих інформаційних систем. Підручник закладає фундамент знань для організації і ведення бухгалтерського обліку в комп'ютерному середовищі, які є вкрай необхідними в сучасних умовах, оскільки очевидним є тісний зв'язок професійної діяльності бухгалтера з формуванням інформації про діяльність підприємства із використанням комп'ютерної техніки. Розглядаються теоретичні основи комп'ютеризації бухгалтерського обліку, аудиту, аналізу та фінансів, поняття інформаційних систем та технологій, їх класифікація, розкриваються передумови, принципи та послідовність створення комп'ютерних систем, питання захисту і безпеки інформації в інформаційних системах. Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, а також керівників, фінансистів, бухгалтерів та інших спеціалістів підприємств. У підготовці підручника використані матеріали дисертаційного дослідження аспіранта А. П. Дикого – розділ 1, п. 1.5; здобувача Ю. Д. Довгаля – розділ 2.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27472
ISBN: 966–8059–92–1
Appears in Collections:Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informatsiini_systemy_i_tekhnolohii_v_obliku_2007.pdf780,09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.