Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/2751
Title: Використання сплайнів та спектрального аналізу для апроксимації нестаціонарних динамічних процесів в машинах
Authors: Грищенко, Володимир Миколайович
Трунін, А. Є.
Keywords: віброактивність; динамічна якість машин; вібраційні сигнали; частотний аналіз; миттєвий спектр; трансмісійні машини
Issue Date: 2002
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Грищенко В. М. Використання сплайнів та спектрального аналізу для апроксимації нестаціонарних динамічних процесів в машинах / В. М. Грищенко, А. Є. Трунін // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Динаміка і міцність машин. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2002. – № 10, т. 2. – С. 27-32.
Abstract: Запропоновано алгоритм апроксимації на окремих ділянках нестаціонарного динамічного процесу в машинах. При цьому для "повільної" складової використовується сплайн-апроксимація, а для "швидкої" - дискретне перетворення Фур'є.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/2751
Appears in Collections:Вісник № 10 том 2
Кафедра "Динаміка та міцність машин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2002_10_Hryshchenko_Vykorystannia splainiv.pdf487,63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google Scholar



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.