Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27646
Title: Комерціалізація інтелектуально-інноваційних технологій
Other Titles: Commercialization of intellectual innovation technologies
Authors: Косенко, Олександра Петрівна
Keywords: ринок; потенціал комерційний; аудит технологічний; оцінка вартісна; власність інтелектуальна; моніторинг; інструментарій методичний
Issue Date: 2015
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Косенко О. П. Комерціалізація інтелектуально-інноваційних технологій : монографія / О. П. Косенко. – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – 599 с.
Abstract: У монографії досліджено та узагальнено вітчизняний і зарубіжний досвід комерціалізації інтелектуально-інноваційних технологій та на його основі розроблено науково-методичні рекомендації щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму комерціалізації інтелектуальних продуктів. Особливу увагу приділено питанням оцінки комерційного потенціалу технологій на засадах технологічного аудиту, управління процесами створення, виробництва і збуту інтелектуальних продуктів на основі технологічного важеля. Розроблено рекомендації щодо вартісної оцінки інтелектуально-інноваційних технологій і формування ціни на них з використанням концепції мінімаксу та індексу цитування патентів. Розглянуто питання моніторингу комерційного потенціалу технологічних продуктів та розроблено науково-методичних інструментарій по забезпеченню ефективності процесів комерціалізації технологій на машинобудівних підприємствах. Книга призначена для науковців, менеджерів промислових підприємств, фахівців економічних та юридичних служб, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей.
ORCID: orcid.org/0000-0002-4028-7697
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27646
ISBN: 978-617-7306-72-5
Appears in Collections:Кафедра "Економіка та маркетинг"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kosenko_Komertsializatsiia_2015.pdf750,11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.