Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/2785
Title: Методичні вказівки до розрахунково-графічного завдання "Парний кореляційно-регресійний аналіз" за розділом "Економетрія" дисципліни "Економіко-математичне моделювання"
Authors: Скворчевський, Олександр Євгенович
Товажнянський, Вячеслав Леонідович
Побережний, Роман Олегович
Keywords: економетрія; математична статистика; парний кореляційно-регресійний аналіз; Microsoft Excel 2010; коефіцієнт кореляції; вибіркова коваріація
Issue Date: 2013
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Методичні вказівки до розрахунково-графічного завдання "Парний кореляційно-регресійний аналіз" за розділом "Економетрія" дисципліни "Економіко-математичне моделювання" : для студ. заочної форми навч. спец. 8.030601 "Менеджмент організацій", 8.050106 "Облік та аудит", 8.050107 "Маркетинг" / уклад.: О. Є. Скворчевський, В. Л. Товажнянський, Р. О. Побережний. – Харків : НТУ "ХПІ", 2013. – 52 с.
Abstract: Метою виконання цього завдання є краще засвоєння студентами теоретичних положень та набуття практичних навичок проведення парного кореляційно-регресійного аналізу взаємозв’язку двох економічних величин. У свою чергу, знання та практичні навички парного кореляційно-регресійного аналізу стануть для студентів ключем для вивчення більш складних тем економетрії. У першому розділі викладено теоретичні аспекти парного кореляційно-регресійного аналізу, а в другому– приклад його проведення «вручну». Тому в третьому розд. показано приклад виконання розрахунково-графічного завдання засобами Microsoft Excel 2010. У четвертому розділі наведено варіанти для виконаннярозрахунково-графічного завдання
ORCID: orcid.org/0000-0002-4572-7305
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/2785
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skvorchevskyi_Metod vkazivky_2013.pdf1,23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.