Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27863
Title: Оцінка впливу науково-технічної бази на стан підприємств виробничої сфери
Authors: Глізнуца, Марина Юріївна
Keywords: науково-технічний прогрес; організаційно-економічне управління; технічний розвиток; виробничий потенціал; економічне управління
Issue Date: 2010
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Глізнуца М. Ю. Оцінка впливу науково-технічної бази на стан підприємств виробничої сфери / М. Ю. Глізнуца // Тези доп. 18-ї Міжнар. наук.-практ. конф. "Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я" (MicroCAD–2010), 12-14 травня 2010 р. / ред. Л. Л. Товажнянський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – С. 115.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27863
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MicroCAD_2010_Gliznutsa_Otsinka_vplyvu.pdf95,28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.