Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27898
Title: Визначення напрямків та умов забезпечення технологічного розвитку промислових підприємств
Authors: Перерва, Петро Григорович
Нестеренко, Роман Олександрович
Верютіна, Вікторія Юріївна
Keywords: потенціал трудовий; потенціал виробничий; розвиток інноваційний; активність інноваційна; technological development; labor potential; production potential; innovative development
Issue Date: 2015
Publisher: Плай
Citation: Перерва П. Г. Визначення напрямків та умов забезпечення технологічного розвитку промислових підприємств / П. Г. Перерва, Р. О. Нестеренко, В. Ю. Верютіна // Вісник Прикарпатського університету. Сер. : Економіка. – Івано-Франківськ : Плай, 2015. – Вип. 11. – С. 94-97.
Abstract: У статті наведено фактори технологічного розвитку підприємств та виклики, які з цим пов'язані. Визначена потреба створення науково обґрунтованої системи управління процесами формування, ефективного використання і розвитку виробничого потенціалу на підприємствах, які мають інноваційну спрямованість розвитку. Наведено основні завдання розвитку системи трудового потенціалу, його впливу на інноваційну та виробничу складову підприємства.
In the article the factors of technological development of enterprises and the challenges associated are recognized. The need to create science based management processes of formation, and efficient use of the productive potential in enterprises that are innovative direction of development are determined. The basic task of development of labor potential, its impact on innovation and industrial component of the enterprise.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6256-9329
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27898
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_PNU_2015_11_Pererva_Vyznachennia.pdf306,76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.