Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/28194
Название: Методичний підхід до оцінювання факторів та ризиків, що негативно впливають на діяльність коксохімічних підприємств
Другие названия: The methodical approach to the evaluation of the factors and risks affecting the activities of coke enterprises
Авторы: Черепанова, Вікторія Олександрівна
Магомедов, Муса Сергоєвич
Ключевые слова: коксохімічні підприємства; навколишнє середовище; ризики виробничі; система адаптивного управління; інтегральний показник
Дата публикации: 2016
Издательство: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Библиографическое описание: Черепанова В. О. Методичний підхід до оцінювання факторів та ризиків, що негативно впливають на діяльність коксохімічних підприємств [Електронний ресурс] / В. О. Черепанова, М. С. Магомедов // Ефективна економіка : електрон. наук. фахове вид. – 2016. – № 7. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=7&y=2016.
Краткий осмотр (реферат): Стаття присвячена визначенню факторів, що негативно впливають на діяльність коксохімічних підприємств. Доведено, що класичний підхід до визначення факторів зовнішнього (макро- та мікрорівень) та внутрішнього середовища не повністю враховує усі особливості сучасного промислового виробництва, особливо коксохімічного. Тому, у статті запропоновано власну класифікацію навколишнього середовища, факторів та показників, що їх характеризують, методику оцінку їх впливу. Обґрунтовано, що під впливом зазначених факторів у коксохімічних підприємств виникають ризики. В економічній літературі не існує єдиного підходу до класифікації ризиків, які характерні для коксохімічних підприємств. В статті запропоновано власну класифікацію подвійних ризиків та представлено результати їх оцінювання на прикладі коксохімічних підприємств. Встановлено, що ризики безпосередньо пов'язані з факторами середовища підприємства, тому їх оцінка здійснюється по кожному середовищу та в цілому. За результатами дослідження наведено пропозиції щодо вдосконалення системи управління підприємством, яка базується на стабілізації їх діяльності.
The article is devoted to defining the factors that affect the activity of coking enterprises. Proved that the classical approach to determining factors (macro and micro) and internal environment does not fully take into account all the features of modern industrial production, particularly coke. Therefore, the article suggested his own classification of environmental factors and indices that characterize them, methods of assessment of their impact. Proved that under the influence of these factors on coke enterprises emerging risks. In the economic literature there is no single approach to the classification of risks that are characteristic of coking enterprises. The paper offered its own classification dual risks and presented the results of their evaluation on the example of coking enterprises. Found that the risk factors directly related to the environment of the company, so their assessment is carried out for each and environment in general. The study presented proposals to improve enterprise management system, based on the stabilization of their activities.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/28194
Располагается в коллекциях:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
2016_Mahomedov_Metodychnyi_pidkhid.pdf391,69 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.