Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/28324
Title: Організація виробництва
Authors: Яковлєв, Анатолій Іванович
Сударкіна, Світлана Петрівна
Ларка, Микола Іванович
Кобєлєв, Валерій Миколайович
Глухова, Світлана Вячеславівна
Майстро, Руслана Григорівна
Літвиненко, Марія Владиславна
Шутько, Людмила Борисівна
Власова, Галина Іванівна
Філіпов, Валерій Павлович
Літвінова, Юлія Cергіївна
Keywords: системна організація виробництва; модель організації виробництва; діяльність підприємства; промислові підприємства; організаційні структури управління; виробничий процес; типи виробництва; потокове виробництво; гнучкі виробничі системи; допоміжні виробництва; інструментальне господарство; енергетична служба; маркетинг; промислові товари; промисловий ринок; товарна політика підприємства; цінова політика підприємства; збутова політика підприємства; комунікативна політика підприємства; прогнозування виробництва; планування виробництва; внутрішньозаводське планування; техніко-економічне планування; оперативно-виробниче планування; календарно-планові нормативи; диспетчерування виробництва; бізнес-планування; інноваційна діяльність; система освоєння нової техніки; конструкторська підготовка виробництва; якість продукції; заробітня плата; фонд оплати праці; організація праці; трудовий процес; ERP-системи; бухгалтерські ППП; прикладні програми автоматизації діловодства
Issue Date: 2016
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Організація виробництва : підручник / А. І. Яковлєв [та ін.] ; ред.: А. І. Яковлєв, С. П. Сударкіна, М. І. Ларка ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – 436 с.
Abstract: Підручник містить теоретичні та практичні засади щодо організації промислового виробництва, починаючи з організації інноваційних процесів, розробки нової техніки і закінчуючи маркетингом і збутом продукції. Надає цілісне системне уявлення про весь цикл робіт з організації виробництва, управління цим процесом та взаємозв'язок між окремими його складовими. Призначено для студентів технічних та економічних спеціальностей усіх форм навчання.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/28324
Appears in Collections:Кафедра "Економіка та маркетинг"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yakovliev_Orhanizatsiia_vyrobnytstva_2016.pdf3,66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.