Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/28370
Title: Інформаційна складова реалізації інноваційних проектів в умовах виходу з кризи
Authors: Товажнянський, Вячеслав Леонідович
Keywords: кризове управління; інформаційно-технологічні проекти; низько-витратні технології; конкурентоспроможність; інтелектуальна діяльність; Інтернет-бізнес
Issue Date: 2010
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Товажнянський В. Л. Інформаційна складова реалізації інноваційних проектів в умовах виходу з кризи / В. Л. Товажнянський // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – № 51. – С. 123-133.
Abstract: При проведенні антикризових заходів необхідно враховувати фактор впливу нематеріальних активів. Також у процесі санації, пов'язаної з оздоровленням діяльності підприємства в кризових умовах, важливе значення має правильне використання одержуваної із зовнішнього середовища інформації.
In carrying out anti-crisis measures the intangible assets should be taken into account. Also in the process of rehabilitation related to rehabilitation of the company in crisis situations, proper usage of the information, obtained from the external environment, is important.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/28370
Appears in Collections:Вісник № 51
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2010_51_Tovazhnianskyi_Informatsiina.pdf288,36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.