Кафедра "Загальна електротехніка" : [172] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Завiдуючий кафедрою
Данько Володимир Григорович
Про кафедру
У даний час кафедра має висококваліфікований склад викладачів, який склався, в основному, з її бувших аспірантів. Серед 9 її викладачів 2 професори, д.т.н., 4 доценти, к.т.н., 1 старший викладач, 2 асистенти. У зв’язку з тим, що курс електротехніки постійно розширюється і сьогодні включає в себе електроніку і мікропроцесорну техніку, на кафедрі були створені нові навчальні лабораторії. Зараз їх чотири: дві з електричних кіл і електротехнічних пристроїв, з електроніки, з мікропроцесорної техніки. Крім того, є науково-дослідна лабораторія, де проводяться дослідження кріогенних і лінійних електродвигунів. Загальна площа, що займає кафедра, складає 357,5 кв.м, з них площа навчально-лабораторних приміщень, розташованих на 2-му поверсі електрокорпуса, 157,4 кв.м. Лабораторні заняття проводяться фронтальним методом, для цього на кафедрі є 14 універсальних стендів з електротехніки, 8 універсальних лабораторних стендів з електроніки і 3 універсальних лабораторних стенди з мікропроцесорної техніки. У коридорі кафедри розміщені 24 інформаційно-довідкових стенди, які представляють по суті стислий конспект лекцій з електротехніки і електроніки. Викладачі кафедри читають курси лекцій на факультетах МБ, ІТ, ЕМ, ТМ, МТ, І, ФТ, ОТФ близько у 22-х потоках. Найменування дисциплін, що викладаються: «Електротехніка», «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», «Електротехніка і електромеханіка», «Електротехніка і електроніка», «Розрахунок і проектування низькотемпературних машин і установок». Кількість студентів, які одночасно проходять навчання на кафедрі протягом семестру, складає приблизно 800-900 осіб. Річний обсяг навчальних доручень кафедри складає по НТУ «ХПІ» близько 8000 годин. Крім того, з 1999 року кафедра почала викладання в Інституті танкових військ при НТУ «ХПІ». На кафедрі є 26 найменувань навчальних посібників і методичних вказівок для проведення практичних і самостійних занять студентів, 36 найменувань методичних вказівок по виконанню лабораторних робіт і 8 найменувань розрахунково-графічних завдань. Кафедрою виданий і при читанні лекцій кожному студенту надається роздатковий матеріал з найбільш складними ілюстраціями. Кафедра проводить олімпіади з електротехніки серед студентів не електротехнічних спеціальностей НТУ «ХПІ», а також аналогічні олімпіади серед студентів технічних навчальних закладів України. Співробітники і викладачі кафедри мають досить значну кількість наукових публікацій у провідних виданнях України і за кордоном, а також авторських свідоцтв і патентів, активно приймають участь у міжнародних наукових конференціях. Зростанню наукового рівня викладачів і співробітників сприяє наявність в університеті спеціалізованих вчених Рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій за профілем кафедри. Викладачі кафедри приймають активну участь у роботі спеціалізованих вчених Рад: проф. Данько В.Г. є головою спеціалізованої вченої Ради Д64.050.08 при НТУ «ХПІ»; проф. Болюх В.Ф., доц. Марков В.С. – члени цієї ради.

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 172
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2010Застосування електромагнітного надпровідного обмежувача струмуГончаров, Євген Вікторович
2016Удосконалення мережевого інвертора комбінованої системи електроживлення з поновлювальними джерелами енергіїШавьолкін, Олександр Олексійович; Кожемякін, Сергій Михайлович
2016Synthesis aspects of cryogenic high-temperature superconducting shielding inductive short-circuit current limiterDan’ko, Vadymir Grigorovich; Goncharov, Evgen Viktorovych
2016A ballistic laser gravimeter for a symmetrical measurement method with the inductive-dynamic catapult and auto-seismic vibration preventingBolyukh, V. F.; Omelchenko, A.; Vinnichenko, A. I.
2016Концепция баллистического лазерного гравиметра с индукционно-динамической катапультой и уменьшеным влиянием автосейсмического эффектаБолюх, Владимир Федорович; Омельченко, А. В.; Винниченко, Александр Иванович; Купко, В. С.
2016Електротехнічні пристроїБолюх, Володимир Федорович; Марков, Владислав Сергійович; Поляков, Ігор Володимирович; Гончаров, Євген Вікторович; Крюкова, Наталья Валеріївна
2010Применение импульсной модуляции для повышения эффективности индукционно-динамического двигателяБолюх, Владимир Федорович; Рассоха, Максим Алексеевич; Щукин, Игорь Сергеевич
2016Особенности экспериментальных исследований линейных электромеханических преобразователей ударного действияБолюх, Владимир Федорович; Олексенко, Сергей Владимирович; Щукин, Игорь Сергеевич
2016Практическая реализация линейных импульсных электромеханических преобразователей в промышленных устройствахБолюх, Владимир Федорович; Олексенко, Сергей Владимирович; Щукин, Игорь Сергеевич
2012Тепловое состояние электромеханического индукционного преобразователя ударного действия в циклическом режиме работыБолюх, Владимир Федорович; Щукин, Игорь Сергеевич
2011Высокоэффективный электромеханический преобразователь ударного действияБолюх, Владимир Федорович; Лучук, Владимир Феодосьевич; Рассоха, Максим Алексеевич; Щукин, Игорь Сергеевич
2010Способ охлаждения малого объекта с помощью закрытой на концах тепловой трубки с пульсирующим потоком охладителяЛупиков, Валерий Сергеевич; Болюх, Владимир Федорович; Крюкова, Наталья Валерьевна; Геляровская, Оксана Анатольевна
2010Обзор методов сверхбыстрого охлаждения малых объектовЛупиков, Валерий Сергеевич; Лелюк, Николай Анатольевич; Король, Елена Геннадьевна; Литвиненко, Виктория Владимировна; Варшамова, Ирина Сергеевна; Болюх, Владимир Федорович
2016Магнітно-імпульсне пресування грубодисперсних глиновмісних порошківЩукіна, Людмила Павлівна; Болюх, Володимир Федорович; Щукін, Ігор Сергійович; Захаров, Артем Вячеславович
2016Возбуждение асинхронного генератора (АГ) с короткозамкнутым роторомМарков, Владислав Сергеевич
2016Способы стабилизации напряжения асинхронного генератора (АГ)Марков, Владислав Сергеевич
2016Характеристика намагничивания асинхронной машины (АМ) с короткозамкнутым (КЗ) роторомМарков, Владислав Сергеевич
2016Индуктивность асинхронной машины (АМ)Марков, Владислав Сергеевич
2016Анализ и математическое описание основных видов неравномерности воздушного зазора асинхронного двигателяХоменко, Игорь Васильевич; Поляков, Игорь Владимирович
2016Влияние параметров ферромагнитного экрана на скоростные показатели линейного импульсного электромеханического преобразователяБолюх, Владимир Федорович; Олексенко, Сергей Владимирович; Щукин, Игорь Сергеевич
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 172