Кафедра "Загальна електротехніка" : [208] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Завiдуючий кафедрою
Данько Володимир Григорович
Про кафедру
У даний час кафедра має висококваліфікований склад викладачів, який склався, в основному, з її бувших аспірантів. Серед 9 її викладачів 2 професори, д.т.н., 4 доценти, к.т.н., 1 старший викладач, 2 асистенти. У зв’язку з тим, що курс електротехніки постійно розширюється і сьогодні включає в себе електроніку і мікропроцесорну техніку, на кафедрі були створені нові навчальні лабораторії. Зараз їх чотири: дві з електричних кіл і електротехнічних пристроїв, з електроніки, з мікропроцесорної техніки. Крім того, є науково-дослідна лабораторія, де проводяться дослідження кріогенних і лінійних електродвигунів. Загальна площа, що займає кафедра, складає 357,5 кв.м, з них площа навчально-лабораторних приміщень, розташованих на 2-му поверсі електрокорпуса, 157,4 кв.м. Лабораторні заняття проводяться фронтальним методом, для цього на кафедрі є 14 універсальних стендів з електротехніки, 8 універсальних лабораторних стендів з електроніки і 3 універсальних лабораторних стенди з мікропроцесорної техніки. У коридорі кафедри розміщені 24 інформаційно-довідкових стенди, які представляють по суті стислий конспект лекцій з електротехніки і електроніки. Викладачі кафедри читають курси лекцій на факультетах МБ, ІТ, ЕМ, ТМ, МТ, І, ФТ, ОТФ близько у 22-х потоках. Найменування дисциплін, що викладаються: «Електротехніка», «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», «Електротехніка і електромеханіка», «Електротехніка і електроніка», «Розрахунок і проектування низькотемпературних машин і установок». Кількість студентів, які одночасно проходять навчання на кафедрі протягом семестру, складає приблизно 800-900 осіб. Річний обсяг навчальних доручень кафедри складає по НТУ «ХПІ» близько 8000 годин. Крім того, з 1999 року кафедра почала викладання в Інституті танкових військ при НТУ «ХПІ». На кафедрі є 26 найменувань навчальних посібників і методичних вказівок для проведення практичних і самостійних занять студентів, 36 найменувань методичних вказівок по виконанню лабораторних робіт і 8 найменувань розрахунково-графічних завдань. Кафедрою виданий і при читанні лекцій кожному студенту надається роздатковий матеріал з найбільш складними ілюстраціями. Кафедра проводить олімпіади з електротехніки серед студентів не електротехнічних спеціальностей НТУ «ХПІ», а також аналогічні олімпіади серед студентів технічних навчальних закладів України. Співробітники і викладачі кафедри мають досить значну кількість наукових публікацій у провідних виданнях України і за кордоном, а також авторських свідоцтв і патентів, активно приймають участь у міжнародних наукових конференціях. Зростанню наукового рівня викладачів і співробітників сприяє наявність в університеті спеціалізованих вчених Рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій за профілем кафедри. Викладачі кафедри приймають активну участь у роботі спеціалізованих вчених Рад: проф. Данько В.Г. є головою спеціалізованої вченої Ради Д64.050.08 при НТУ «ХПІ»; проф. Болюх В.Ф., доц. Марков В.С. – члени цієї ради.

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 208
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2017Аналіз особливостей роботи надпровідного індуктивного обмежувача струму з додатковим надпровідним екраномДанько, Володимир Григорович; Гончаров, Євген Вікторович; Поляков, Ігор Володимирович
2017Высокоэффективные импульсные электромеханические и электромагнитные устройства уничтожения информации на цифровых накопителяхБолюх, Владимир Федорович; Щукин, Игорь Сергеевич
2017Investigation of linear impulse electromechanical converterBolyukh, V. F.; Kocherga, O. I.; Shchukin, I. S.
2017Электромеханическое импульсное устройство очистки проводов ЛЭП от снега и обледененияБолюх, Владимир Федорович; Кочерга, Александр Иванович; Олексенко, Сергей Владимирович; Щукин, Игорь Сергеевич
2009Особенности построения векторных диаграмм для трехфазных цепей при изменении порядка чередования фазКрюкова, Наталья Валерьевна; Лупиков, Валерий Сергеевич; Рудас, Юрий Данилович; Петров, Сергей Васильевич
2009Розрахунок магнітної проникності високотемпературної надпровідникової котушкиГончаров, Євген Вікторович
2017Методика экспериментальных исследований линейных импульсных электромеханических преобразователейБолюх, Владимир Федорович; Кочерга, Александр Иванович; Олексенко, Сергей Владимирович; Щукин, Игорь Сергеевич
2017Линейный ударный электромеханический преобразователь электромагнитно-индукционного типаБолюх, Владимир Федорович; Кочерга, Александр Иванович; Щукин, Игорь Сергеевич
2003Науково-технічні основи створення електромеханічних імпульсних перетворювачів індукційного типу з кріорезистивними обмоткамиБолюх, Володимир Федорович
2012Розробка принципової схеми маневреної електростанції, побудованої на основі надровідникового електротехнічного обладнанняГоробець, Д. Г.; Болюх, Володимир Федорович
2010Накопители энергии для энергокомплексов, работающих с пиковым нагрузкамиОбыденнова, Н. С.; Болюх, Владимир Федорович
2009Концепція електричної станції на основі надпровідникового обладнанняБойко, Ю. А.; Болюх, Володимир Федорович
2008Анализ пространственно-временных электромагнитных параметров в индукционно-динамической системеРассоха, М. О.; Болюх, Владимир Федорович
2013Krioblast™, a systemfor kinetic vitrification byhyperfast cooling: applications for reproductive & stem cellsKatkov, I. I.; Bolyukh, V. F.; Liu, Y.; Wu, D.; Snyder, E. Y.; Agarwal, S.
2010The project analysis of induction thruster parameters for the field mortaringChemerys, V. T.; Bolyukh, V. F.; Mashtalir, V. V.
2012Перспективи використання електричних апаратів в рамках концепції Smart GridЛупіков, Валерій Сергійович; Болюх, Володимир Федорович; Байда, Євген Іванович; Крюкова, Наталя Валеріївна; Варшамова, Ірина Сергіївна; Лелюк, Микола Анатолійович; Литвиненко, Вікторія Володимирівна
2015Влияние начальных отклонений якоря на показатели индукционно-динамической катапульты баллистического лазерного гравиметраБолюх, Владимир Федорович; Олексенко, Сергей Владимирович; Винниченко, Александр Иванович
2014Моделирование вертикальных автосейсмических колебаний фундамента баллистического гравиметраОмельченко, А. В.; Болюх, Владимир Федорович; Винниченко, Александр Иванович; Короткий, Ю. А.
2014Влияние угла наклона электропроводящего якоря на импульс электродинамических усилий индукционно-динамического устройстваБолюх, Владимир Федорович; Олексенко, Сергей Владимирович
2014Влияние автосейсмических колебаний фундамента баллистического гравиметра на измерение ускорения свободного паденияБолюх, Владимир Федорович; Омельченко, А. В.; Винниченко, Александр Иванович
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 208