Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/28402
Title: Застосування системи збалансованих показників для визначення економічної ефективності діяльності підприємства
Other Titles: Application of a balanced scorecard for determining the economic efficiency of enterprises
Authors: Грішина, Ернестіна Василівна
Александрова, Вікторія Олександрівна
Хаустова, Ірина Євгенівна
Keywords: збалансована система показників; ефективність; управління; бізнес-процеси; Balanced Scorecard; management; business-processes
Issue Date: 2014
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Грішина Е. В. Застосування системи збалансованих показників для визначення економічної ефективності діяльності підприємства / Е. В. Грішина, В. О. Александрова, І. Є. Хаустова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – № 64' (1106). – С. 142-149.
Abstract: У сучасних умовах структурно-інноваційного розвитку економіки України успішна реалізація стратегічних цілей національних товаровиробників значною мірою залежить від ефективного використання наявних інформаційних ресурсів і створення дієвої системи реалізації обраних стратегічних альтернатив. У статті розглянуто сутність застосування системи збалансованих показників для визначення ефективності діяльності підприємства. В статті обговорюються питання з одного боку, цілей позиціонування організації на ринку і, з іншої – сприйняття власної діяльності через бачення споживачів. В статті пропонується організації ставити і розглядати стратегічні цілі комплексно, а не ізольовано один від одного. Важливо формувати і відстежувати в поєднанні декілька площин її діяльності. Тому важливим рішенням буде розробка й ефективне впровадження збалансірованої системи показників.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/28402
Appears in Collections:Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2014_64_Grishyna_Zastosuvannia_systemy.pdf216,33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.