Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/28417
Title: Робоча програма навчальної дисципліни "Міжнародні економічні відносини"
Authors: Посохов, Ігор Михайлович
Keywords: підготовка професійна; підготовка фахівців; знання спеціальні; торгівля міжнародна; рух капіталів; відносини валютно-фінансові; відносини кредитні; обмін науково-технологічний; сила робоча
Issue Date: 2016
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Робоча програма навчальної дисципліни "Міжнародні економічні відносини" : для підгот. бакалаврів галузі знань 29 "Міжнародні відносини", спеціальності 292 "Міжнародні економічні відносини" / уклад. І. М. Посохов ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – 18 с.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/28417
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2016_Mizhnarodni_ekonomichni_rob_prohr.pdf368,55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.