Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/28455
Title: Маркетингові підходи до визначення міжнародної ціни і інвестиційної вартості об'єктів інтелектуальної власності
Authors: Перерва, Петро Григорович
Райт, Міхаель
Маслак, Ольга Іванівна
Нестеренко, Роман Олександрович
Горбатенко, Ірина Володимирівна
Косенко, Андрій Васильович
Keywords: ціна; об'єкти інтелектуальної власності; показники ефективності; промислові підприємства
Issue Date: 2006
Publisher: НТУ "ХПИ"
Citation: Маркетингові підходи до визначення міжнародної ціни і інвестиційної вартості об'єктів інтелектуальної власності / П. Г. Перерва [та ін.] // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2006. – № 2 (1). – С. 173-180.
Abstract: Проведено аналіз існуючих методів вартісної оцінки об'єктів інтелектуальної власності та проведена їх класифікація. Розроблено пропозиції по пріоритетному використанню конкретного методі в залежності від наявних обставин. Надано конкретні рекомендації по удосконаленню вартісного, прибуткового та ринкового підходів до визначення вартості.
The analysis of existing methods of a cost estimation of objects of the intellectual property and their classification is lead. Offers on priority use of a concrete method are developed depending on existing circumstances. The specific proposal on perfection of cost, profitable and market approaches to definition of cost are developed.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6256-9329
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/28455
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2006_2_1_Pererva_Marketynhovi_pidkhody.pdf295,96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.