Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29214
Title: Методичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці та навколишнього середовища" у випускних проектах (роботах) спеціалістів (магістрів)
Authors: Березуцький, Вячеслав Володимирович
Чеботарьов, Микола Корнійович
Мезенцева, Ірина Олександрівна
Keywords: екологія; природне середовище; умови праці; нормативні документи; еколого-економічні показники; засоби захисту
Issue Date: 2012
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Методичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці та навколишнього середовища" у випускних проектах (роботах) спеціалістів (магістрів) : для студ. нехім. ф-тів денної і заочної форм навчання / уклад.: В. В. Березуцький, М. К. Чеботарьов, І. О. Мезенцева ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – 36 с.
Abstract: У цих методичних вказівках визначено основний зміст розділу „Охорона праці та навколишнього середовища” у випускних проектах (роботах) спеціалістів (магістрів) для студентів нехімічних факультетів денної і заочної форм навчання.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29214
Appears in Collections:Кафедра "Охорона праці і навколишнього середовища"
Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2012_Okhorona_pratsi.pdf704,07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.