Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29241
Title: Едипів комплекс як важлива складова у становленні особистості
Other Titles: Oedipus complex as an important component in the formation of the person
Authors: Єсипов, О. В.
Хавіна, Ірина Валер'ївна
Keywords: емоційні стани; Фрейд; психоаналіз; психологічний розвиток; emotional states; Freud; psychoanalysis
Issue Date: 2017
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Єсипов О. В. Едипів комплекс як важлива складова у становленні особистості / О. В. Єсипов, І. В. Хавіна // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – Вип. 46 (50) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : "Психолого-педагогічні аспекти формування управлінського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика", 21 жовтня 2016 р. – С. 154-163.
Abstract: В статті розглядається вплив емоційних станів людини на його взаємини з оточуючими людьми. Детально розглянуто вплив Едіпового комплексу на психологічний розвиток дитини. Проаналізовані різні погляди психологів на Едіпів комплекс і його вплив на становлення особистості.
The article considers the influence of human emotional states on his relationships with other people. Detail the influence of the Oedipus complex on the psychological development of the child. Analyzed different views of psychologists on the Oedipus complex and its influence on the formation of personality.
ORCID: orcid.org/0000-0001-9038-0892
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29241
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2017_46_Yesypov_Edipiv.pdf420,71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.