Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29255
Title: Особливості емоційної реагування студентів-лідерів у кризових ситуаціях
Other Titles: Features of emotional response of students leaders in crisis situations
Authors: Міщенко, М. П.
Хавіна, Ірина Валер'ївна
Keywords: емоції; стрес; фрустрація; конфлікт; копінг-стратегія; емоційний стан студентів; emotions
Issue Date: 2017
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Міщенко М. П. Особливості емоційної реагування студентів-лідерів у кризових ситуаціях / М. П. Міщенко, І. В. Хавіна // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – Вип. 46 (50) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : "Психолого-педагогічні аспекти формування управлінського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика", 21 жовтня 2016 р. – С. 183-198.
Abstract: У статті розкривається особливості емоційного реагування студентів у кризових ситуаціях. Дається визначення поняттю емоцій, емоційного реагування, кризової ситуації, фрустрації, конфлікту, стресу. Розглянуто типи, стадії та напрямки, які людина використовує для виходу з кризи. Також розглянуто екзаменаційний стрес, як один із видів кризових ситуацій та його вплив на емоційний стан студентів.
The article reveals the peculiarities of the emotional response of students in crisis situations. The definition of the concept of emotion, emotional response, crisis, frustration, conflict, stress. The types, stages and directions that a person uses to exit the crisis. Also considered examination stress as one of the types of crises and their impact on the emotional state of students.
ORCID: orcid.org/0000-0001-9038-0892
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29255
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2017_46_Mishchenko_Osoblyvosti.pdf486,4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.