Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29272
Название: Зовнішня поверхня осередку деформаціі при валковій розливці-прокатці тонких листів
Другие названия: The outer surface of the roll gap at the roll casting-rolling thin strips
Авторы: Чубенко, Вікторія Анатоліївна
Хіноцька, А. А.
Чубенко, Валерій Андрійович
Ключевые слова: осередок деформації; обтиснення; товщина смуги; зовнішня поверхня осередку; площа; валкова розливка-прокатування; довжина дуги захоплення; cell of deformation; thickness of stripe; external surface of cell; area; wringing out; roll casting-rolling; length of the arc of capture
Дата публикации: 2016
Издательство: НТУ "ХПІ"
Библиографическое описание: Чубенко В. А. Зовнішня поверхня осередку деформаціі при валковій розливці-прокатці тонких листів / В. А. Чубенко, А. А. Хіноцька, В. А. Чубенко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії = Bulletin of National Technical University "KhPI" : coll. works. Ser. : Innovative technologies and equipment handling materials in mechanical engineering and metallurgy. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 31 (1203). – С. 69-74.
Краткий осмотр (реферат): Розвиток металургійної промисловості постійно ставить істотні вимоги щодо якості виробів, продуктивності машин і агрегатів, зменшення витрат матеріалів і енергетичних ресурсів. Задовольнити ці потреби можна при використанні процесу валкового лиття-прокатки. Такі способи дозволяють зменшити собівартість прокатного виробництва. Для освоєння технології розливання сталі досліджені зміни відбуваються з металом, який знаходиться в міжвалковому просторі. Проаналізовано процес утворення осередку деформації при валковій розливці-прокатці тонких листів, що впливає на якість виробів, енергосилові параметри та продуктивність процесу. Визначено його коефіцієнти та параметри в умовах лиття-прокатування. Запропоновано методику визначення площі зовнішньої поверхні осередку деформації при м'якому обтисненні в ливарно-прокатних клітях. Досліджено вплив кінцевої товщини смуги та величини обтиснення на розмір площі зовнішньої поверхні осередку деформації.
The development of the steel industry is constantly puts significant demands on product quality, performance, machines and units, a decrease in the consumption of materials and energy resources. To satisfy these needs, you can process using a roll casting-rolling. Such methods can reduce the cost of rolling mills. For the development of casting technologies we have been investigated changes occurring metal, which is in the roll area. The sizes of wringing out, corner of fascination, length of arc of contact of stripe, are found with an instrument. A new formula is offered and investigational for determination of area of external surface of cell of deformation at soft wringing out in casting-rental cages. Influence of eventual thickness of stripe and size of wringing out is certain on the size of area of external surface of cell ofdeformation, where it is educed that at the increase of thickness of stripe the area of external surface increases, and at the increase of size of wringing out – diminishes because reduction has less influence on the area of external surface than her.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29272
Располагается в коллекциях:Вісник № 31

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
vestnik_KhPI_2016_31_Chubenko_Zovnishnya_poverkhnya.pdf1,06 MBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.