Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29277
Title: Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни "Методи прийняття управлінських рішень"
Authors: Чайка, Тетяна Юріївна
Keywords: економіка; управлінські рішення; структура прийняття рішень; розробка рішень; реалізація рішень; підготовка рішень; теорема Ерроу; ризики
Issue Date: 2015
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни "Методи прийняття управлінських рішень" : для студ. усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит" / уклад. Т. Ю. Чайка ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – 20 с.
Abstract: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Методи прийняття управлінських рішень» призначені для для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит». В результаті виконання даної роботи студенти набувають навичок самостійного пошуку і опрацювання теоретичної інформації з окремих розділів курсу; а також навичок вирішення завдань з навчальної дисципліни «Методи прийняття управлінських рішень». Методичні вказівки містять основні теоретичні положення і докладні методичні вказівки до вирішення задач, що сприяє поглибленню і закріпленню знань студентів.
ORCID: orcid.org/0000-0002-7622-3193
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29277
Appears in Collections:Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2015_Metody_pryynyattya.pdf201,85 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.