Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29282
Title: Методи формування здатності прийняття креативних рішень у професійній діяльності студентами інженерного профілю
Other Titles: Methods of forming ability to make creative decisions in the professional work of students of engineering profile
Authors: Перехрест, Н. В.
Панченко, О. І.
Ігнатюк, Ольга Анатоліївна
Keywords: інноваційне мислення; професійна підготовка; інноваційні освітні технології; інформаційно-освітнє середовище; innovative thinking; creative solutions
Issue Date: 2017
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Перехрест Н. В. Методи формування здатності прийняття креативних рішень у професійній діяльності студентами інженерного профілю / Н. В. Перехрест, О. І. Панченко, О. А. Ігнатюк // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – Вип. 46 (50) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : "Психолого-педагогічні аспекти формування управлінського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика", 21 жовтня 2016 р. – С. 260-269.
Abstract: Статтю присвячено дослідженню методів формування здатності прийняття креативних рішень у професійній діяльності студентами інженерного профілю в умовах інформаційно-освітнього середовища технічного університету. Акцентовано увагу на необхідності змін в освітніх технологіях. Наголошено на необхідності застосування засобів інформаційної освіти.
The article investigates the methods of formation of abilities of creative decision-making in the professional work of students of engineering profile in terms of information-educational technical university environment. The attention to the need for changes in educational technology. The necessity of the use of means of information education.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29282
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2017_46_Perekhrest_Metody.pdf430,63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.