Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29327
Title: Розробка методики оцінки інвестиційного проекту на основі балансу інтересів його учасників
Authors: Крамськой, Дмитро Юрійович
Keywords: інвестиційна діяльність; управлінський вплив; управління інноваційним потенціалом; найманий персонал; НП; investment activities
Issue Date: 2016
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Крамськой Д. Ю. Розробка методики оцінки інвестиційного проекту на основі балансу інтересів його учасників / Д. Ю. Крамськой // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Економічні науки. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 47 (1219). – С. 30-35.
Abstract: Запропоновано методику побудови моделі балансу інтересів, в якій вибір альтернатив здійснюється покроково на основі скалярної оптимізації. При цьому як критерії пропонується використовувати два показники: чистого прибутку та загальної тривалості реалізації інвестиційного проекту. Розроблено економіко-математична модель оцінки інвестиційних проектів з урахуванням балансу інтересів його учасників, яка підвищує ефективність розробки та реалізації інвестиційного проекту.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29327
Appears in Collections:Вісник № 47
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2016_47_Kramskoi_Rozrobka.pdf713,37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.