Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29412
Title: Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Статистика"
Authors: Білоцерківський, Олександр Борисович
Гаврись, Олександр Миколайович
Keywords: предмет статистики; статистичне спостереження; статистичні дані; статистичні показники; варіаційні ряди; вирівнювання варіаційних рядів; вибіркове спостереження; кореляційно-регресійний аналіз; ряди динаміки; економічні індекси; метод статистики
Issue Date: 2017
Citation: Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Статистика" : для студ. спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 073 "Менеджмент" та 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" [Електронний ресурс] / уклад. О. Б. Білоцерківський, О. М. Гаврись ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Електрон. текстові дані. – Харків, 2017. – 44 с. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29412.
Abstract: Статистика здійснює збирання, обробку та аналіз даних про масові соціально-економічні явища, які характеризують всі сторони життя та діяльності населення, виявляє взаємозв'язки різних сторін в економіці, вивчає динаміку її розвитку та прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях, що складає предмет дисципліни. Мета курсу: формування знань щодо методів збирання, оброблення та аналізу інформації про соціально-економічні явища і процеси. Завдання курсу: вивчення принципів організації статистичних спостережень, методик розрахунків показників статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів. Методичні вказівки містять: тестові завдання для самодіагностики; розрахунково-графічні завдання для самостійного розв'язання та методичні рекомендації до їх виконання; методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи з дисципліни; контрольні запитання для самодіагностики; рекомендовану літературу.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29412
Appears in Collections:Кафедра "Міжнародний бізнес та фінанси"
Кафедра "Підприємництво, торгівля та експертиза товарів"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2017_Statystyka_sam_rob.pdf1,02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.