Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29466
Title: Основи проектування систем автоматизації
Authors: Подустов, Михайло Олексійович
Тошинський, Володимир Ілліч
Литвиненко, Ігор Іванович
Бабіченко, Анатолій Костянтинович
Дзевочко, Олександр Михайлович
Keywords: документація проектна; схеми функціональні; схеми електричні; схеми сигналізації; схеми пневматичні; щит; пульт; проводка трубна
Issue Date: 2011
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Основи проектування систем автоматизації : текст лекцій для студентів денної та заочної форми навчання за напрямком підготовки 050202 – "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" / М. О. Подустов [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків : НТУ "ХПІ", 2011. – 78 с.
Abstract: Розглянуті основні стадії проектування та склад проектної документації. Висвітлені питання побудови функціональних схем автоматизації, принципових електричних і пневматичних схем управління. Наведені відомості щодо щитів і пультів, які випускаються промисловістю, а також правила виконання електричних і трубних проводок, таблиць з’єднань і підключення у щитах і пультах.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29466
Appears in Collections:Кафедра "Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2011_Osnovy_proektuvannia.pdf2,27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.