Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29526
Title: Мікропроцесорні засоби в автоматизованих системах керування технологічними процесами
Authors: Бабіченко, Анатолій Костянтинович
Красніков, Ігор Леонідович
Бабіченко, Юлія Анатоліївна
Вельма, Володимир Іванович
Лисаченко, Ігор Григорович
Подустов, Михайло Олексійович
Дзевочко, Олександр Михайлович
Keywords: автоматизовані системи керування; мікропроцесорні засоби; автоматизація; технологічний об'єкт керування; мікропроцесори; структурні схеми; інтерфейс мікропроцесорних систем; технічні структури; промислові мережі; програмне забезпечення; регулюючі прилади; контролери
Issue Date: 2016
Publisher: ТОВ "Водний Спектр Джі-Ем-Пі"
Citation: Мікропроцесорні засоби в автоматизованих системах керування технологічними процесами : підручник / А. К. Бабіченко [та ін.] ; ред. А. К. Бабіченко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Водний Спектр Джі-Ем-Пі, 2016. – 440 с.
Abstract: У підручнику розглянуті загальні відомості про мікропроцесорні засоби автоматизації, технічну структуру та функціональний склад автоматизованих систем керування технологічними процесами, принципам побудови мікропроцесорних регуляторів та контролерів. Наведені схеми зовнішніх з'єднань апаратної частини мікропроцесорних засобів автоматизації та висвітлені основні функціональні блоки бібліотеки алгоритмів контролерів, необхідних для створення FBD і ФАБЛ-програм. Надана інформація проілюстрована прикладами застосування функціональних блоків в процесі конфігурування систем керування. Підручник призначено для студентів спеціальності "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології". Може бути корисним для студентів спеціальностей технології фармацевтичних виробництв та біотехнології, а також хіміко-технологічного і теплоенергетичного напрямку підготовки.
ORCID: 0000-0002-8649-9417
0000-0002-7663-1816
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29526
ISBN: 978–617–7445–00–4
Appears in Collections:Кафедра "Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Babichenko_Mikroprotsesorni_zasoby_2016.pdf11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.