Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29577
Title: Самоактуалізація як важлива умова духовного розвитку особистості
Other Titles: Self-actualization as important condition of spiritual development of personality
Authors: Черемський, Максим Петрович
Keywords: самовираження; творчість; самоствердження; авторитарна система освіти; потенціал; creativeness
Issue Date: 2017
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Черемський М. П. Самоактуалізація як важлива умова духовного розвитку особистості / М. П. Черемський // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – Вип. 47 (51) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 16 листопада 2016 р. – Т. 1. – С. 85-92.
Abstract: У статті піднімається проблема самоактуалізації особистості, її здатності до самовираження та самоствердження. Внаслідок панування авторитарної системи освіти учень та студент не мають змоги повною мірою виявляти власний творчий потенціал. У зв'язку з цим зростає роль демократичних форм і методів навчання й виховання, що сприяють самоактуалізації особистості.
The problem of self-actualization as important condition of spiritual development of personality is discussed. The domination of authoritarian education system is blocking to self-actualization of student. Therefore the democratization of education system is urgency.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29577
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2017_47_1_Cheremskyi_Samoaktualizatsiia.pdf195,66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.