Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29811
Title: Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Сучасні проблеми і методи математичного і комп'ютерного моделювання в економіці та менеджменті"
Authors: Білоцерківський, Олександр Борисович
Гаврись, Олександр Миколайович
Лук'яниця, Ігор Юрійович
Keywords: павутиноподібна модель; модель міжгалузевого балансу; метод дихотомії; метод простої ітерації; метод Ньютона; метод хорд; задача Коші; явний метод Ейлера; модифікований метод Ейлера; метод Рунге–Кутта; імітаційне моделювання; задача комівояжера; метод редукції рядків і стовпців; метод усереднених коефіцієнтів
Issue Date: 2017
Citation: Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Сучасні проблеми і методи математичного і комп'ютерного моделювання в економіці та менеджменті" : для студ. спец. 073 "Менеджмент" [Електронний ресурс] / уклад. О. Б. Білоцерківський, О. М. Гаврись, І. Ю. Лук'яниця ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Електрон. текстові дані. – Харків, 2017. – 40 с. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29811.
Abstract: Курс "Сучасні проблеми і методи математичного і комп'ютерного моделювання в економіці та менеджменті" тісно пов'язаний з такими фундаментальними та професійно орієнтованими курсами, як "Економічна теорія", "Мікроекономіка", "Макроекономіка", "Вища та прикладна математика", "Математичне моделювання в економіці та менеджменті", "Статистика", "Економетрія", "Логістика" та ін. Знання цих дисциплін допоможуть зрозуміти проблеми теорії та практики, що стосуються використання методів математичного та комп'ютерного моделювання, прийняття управлінських рішень. Методичні вказівки містять: тестові завдання; розрахункові задачі для самостійного розв'язання та методичні вказівки до їх виконання; методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з дисципліни; контрольні запитання; рекомендовану літературу.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29811
Appears in Collections:Кафедра "Міжнародний бізнес та фінанси"
Кафедра "Підприємництво, торгівля та експертиза товарів"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2017_Suchasni_problemy_i_metody.pdf1,1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.