Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/30004
Название: Внутрішній контроль як економічна категорія: систематизація наукових підходів та уточнення змісту
Другие названия: Internal control as an economic category: systematization of scientific approaches and upgrading content
Авторы: Жадан, Тетяна Андріївна
Яценко, Станіслав Олександрович
Ключевые слова: контроль; внутрішній контроль; спостереження; функція управління; control; internal control; monitoring; management function
Дата публикации: 2017
Издательство: Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського
Библиографическое описание: Жадан Т. А. Внутрішній контроль як економічна категорія: систематизація наукових підходів та уточнення змісту [Електронний ресурс] / Т. А. Жадан, С. О. Яценко // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. фахове вид. – 2017. – Вип. 16. – С. 845-850. – URI: http://global-national.in.ua/issue-16-2017, вільний (дата звернення 09.06.2017 р.).
Краткий осмотр (реферат): У статті розкрито економічну сутність поняття "внутрішній контроль" та уточнено його зміст. В результаті аналізу дефініцій поняття "внутрішній контроль" виділено чотири підходи до його трактування. Згідно цих підходів "внутрішній контроль" розуміється як: система заходів, спостережень і перевірки; процес перевірки, збереження активів; функція управління; сукупність правил і процедур, комплекс контрольних дій. Аналіз підходів до трактування поняття «внутрішній контроль» виявив їх неузгодженість, що обмежує не тільки подальші наукові розробки в даній сфері, але й використання окремих форм та методів внутрішнього контролю в практичній діяльності. Виходячи з цього, запропоновано авторське визначення поняття "внутрішній контроль", яке, на відміну від існуючих, дає змогу виокремлювати його серед інших видів контролю та поширювати його використання, окрім традиційної діагностичної сфери, на процес підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень.
The article reveals the economic essence of the concept of "internal control" and clarifies its content. As a result of the analysis of the definitions of the concept of "internal control", four approaches to its interpretation have been singled out. In accordance with these approaches, "internal control" is understood as: a system of activities, observations and inspections; verification process, preservation of assets; management function; a set of rules and procedures, a set of control actions. Analysis of approaches to the interpretation of the concept of "internal control" made it possible to identify their inconsistency, which limits not only further scientific developments in this field, but also the using of separate forms and methods of internal control in practical activities. Based on this, the author’s definition of the concept of "internal control" is proposed, which, unlike existing ones, allows to distinguish it among other types of control and to spread its using, besides the traditional diagnostic sphere, to the process of preparation, adoption and implementation of managerial decisions.
ORCID: 0000-0001-6544-7602
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/30004
Располагается в коллекциях:Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
2017_Zhadan_Vnutrishnii_kontrol.pdf281,34 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.