Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/30100
Title: Основні поняття та реферативні завдання з курсу міжнародної економіки
Authors: Архієреєв, Сергій Ігоревич
Максименко, Яна Анатоліївна
Абрамов, Федір Володимирович
Волоснікова, Наталія Миколаївна
Дяченко, Тетяна Анатоліївна
Климова, Світлана Олегівна
Keywords: міжнародна економіка; світове господарство; міжнародний поділ праці; міжнародна спеціалізація виробництва; міжнародна кооперація; світовий ринок; національний ринок; міжнародні економічні відносини; економічна інтеграція; глобалізація; міжнародні економічні організації; теорія меркантилізму; меркантилізм; абсолютна перевага; альтернативні витрати; фактороінтенсивність; факторонасиченість; парадокс Леонтьєва; імпортний тариф; квота; експортні обмеження; субсидія; демпінг; міжнародна міграція капіталу; інвестиції; транснаціональні корпорації; міграція робочої сили
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Іванченко І. С.
Citation: Основні поняття та реферативні завдання з курсу міжнародної економіки : навч.-метод. посібник для студ. екон. спец. очної і заочної форми навч. / С. І. Архієреєв [та ін.] ; ред.: С. І. Архієреєв, Я. А. Максименко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – 74 с.
Abstract: Посібник складається з характеристики основних понять навчальної дисципліни "Міжнародна економіка", переліку рекомендованої до вивчення літератури, списку питань для підготовки до екзамену (заліку). Розкрито економічний зміст процесів, що протікають на рівні світового господарства, проаналізовано форми міжнародних економічних відносин, їх причини, значення та механізми регулювання. Наведено 20 варіантів індивідуальних рефератів та вказівки до їх виконання. Призначається для студентів економічних спеціальностей очної і заочної форми навчання.
ORCID: orcid.org/0000-0002-0041-6845
orcid.org/0000-0001-9076-5231
orcid.org/0000-0003-4825-3974
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/30100
ISBN: 978–617–7377–53–4
Appears in Collections:Кафедра "Загальна економічна теорія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2017_Mizhnarodna_ekonomika.pdf1,05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.