Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/30142
Назва: Науково-технічні основи створення електромеханічних імпульсних перетворювачів індукційного типу з кріорезистивними обмотками
Інші назви: Scientific foundations of development of electromechanical impulse induction converters with cryoresistive windings
Автори: Болюх, Володимир Федорович
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Рівень дисертації: докторська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 05.09.01 – електричні машини й апарати
Рада захисту: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.08
Установа захисту: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Науковий керівник: Данько Володимир Григорович
Склад спеціалізованої вченої ради: Данько Володимир Григорович
Михайлов Валерій Михайлович
Юрьєва Олена Юріївна
Ключові слова: перетворювач електромеханічний; перетворювач імпульсний; перетворювач індукційний; обмотка кріорезистивна; охолодження кріогенне; азот рідкий; модель математична; дослідження експериментальні; конструкція; electromechanical converter; impulse converter; induction converter; cryoresistive excitation winding; cryogenic cooling; liquid nitrogen; mathematical model; experimental research; construction
УДК: 621.313:536.2.24:539.2
Дата публікації: 2003
Видавництво: НТУ "ХПІ"
Бібліографічний опис: Болюх В. Ф. Науково-технічні основи створення електромеханічних імпульсних перетворювачів індукційного типу з кріорезистивними обмотками : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.09.01 [Електронний ресурс] / Володимир Федорович Болюх ; [наук. консультант Данько В. Г.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків, 2003. – 25 с. – Бібліогр. : с. 18-23. – укр.
Короткий огляд (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.09.01 - електричні машини і апарати. - Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м . Харків, 2003. Дисертація присвячена проблемі створення електромеханічних імпульсних перетворю вачів індукційного типу з кріорезистивними обмотками, що охолоджуються рідким азотом. Розроблена методика розрахунку кріогенних ЕІПІТ, яка враховує комплекс взаємопов’язаних електричних, магнітних, теплових та механічних процесів з урахуванням нелінійності основ-них параметрів. Визначені основні закономірності функціонування силових та енергетичних ЕІПІТ, що забезпечують лінійний рух якоря при збудженні від ємнісного накопичувача та джерела постійної напруги. Запропоновані структурно геометричний, схемний і конструктив-ний підходи удосконалення одно- та багатосекційних ЕІПІП з обґрунтуванням їх параметрів. Отримано експериментальні дані, які підтверджують достовірність прийнятих математичних моделей і технічних рішень. Основні результати досліджень використані при виконанні 7 держбюджетних і хоздоговірних науково-дослідних робіт, у науково-виробничих фірмах та в навчальному процесі.
Thesis for a Doctor's degree in Engineering Sciences by specialty 05.09.01 – Electrical Machines and Apparatus. – National Technical University “Kharkov Polytechnic Institute”, Kharkov, 2003. The dissertation deals with designing electromechanical impulse induction converters (EIIC) with liquid-nitrogen-cooled cryoresistive windings. On the basis of generalization of accumulated data in impulse electromechanics, a technique for designing cryogenic EIICs has been developed which takes into account interrelated electrical, magnetic, thermal, and mechanical complex processes with nonlinear critical parameters. The basic mechanisms of power and energy EIIC functioning which result in linear motion of the armature when the converter is excited from a capacitive accumulator or a constant-voltage source have been revealed. Structure-geometry, circuit, and design approaches for perfecting single- and multi-stage EIICs with valid parameters have been suggested. Experimental data have been obtained to validate developed mathematical models and engineering solutions. The main research results have been utilized and implemented at execution of seven state and commercial research projects, in research enterprises, and for students’ training.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/30142
Розташовується у зібраннях:Кафедра "Загальна електротехніка"

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
avtoreferat_2003_Boliukh_Naukovo-tekhnichni.pdf791,69 kBAdobe PDFЕскіз
Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики  Google ScholarУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.