Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/30197
Title: Використання оксидних сполук перехідних металів, як контактів для окиснення амоніаку до нітроген (ІІ) оксиду
Authors: Юрченко, Ганна Олександрівна
Бутенко, Анатолій Миколайович
Keywords: хімія; нітратна кислота; кобальтохромовий каталізатор; неплатинові контактні маси; економічність
Issue Date: 2010
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Юрченко Г. О. Використання оксидних сполук перехідних металів, як контактів для окиснення амоніаку до нітроген (ІІ) оксиду / Г. О. Юрченко, А. М. Бутенко // Тези доп. 18-ї Міжнар. наук.-практ. конф. "Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я" (MicroCAD–2010), 12-14 травня 2010 р. / ред. Л. Л. Товажнянський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – С. 275.
Abstract: Стаття присвячена використанню оксидних сполук перехідних металів, як контактів для окиснення амоніаку до нітроген (ІІ) оксиду.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/30197
Appears in Collections:Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"
Кафедра "Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу та екології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MicroCAD_2010_Yurchenko_Vykorystannya_oksydnykh.pdf94,65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.