Факультет технології неорганічних речовин : [869] Главная страница раздела Просмотр статистики

Декан – Лещенко Сергій Анатолійович. Перший випуск фахівців за спеціальностями факультету відбувся вже в 1891 році. В різні роки на кафедрах факультету працювали видатні вчені всесвітнього рівня – академіки Орлов Є.І., Атрощенко В.І., Будніков П.П., Бережной А.С., професори, доктори наук Геміліан В.О., Сисоєв А.М., Ададуров І.Є., Куколєв Г.В., Андрющенко Ф.К., Марченко Н.А., Свірський Л.Д., Вєдь Є.І., Орєхова В.В. та ін. Кафедри факультету творчо та плідно співпрацюють з науковцями інших країн у межах міжнародних проектів, двосторонніх договорів, тощо. Кожна кафедра має окремий клас обчислювальної техніки, використовує в навчальному процесі та науковій діяльності локальні комп'ютерні мережі та INTERNET. Кафедри забезпечені сучасними вимірювальними комплексами, автоматизованими стендами та іншим обладнанням. На кафедрах факультету працюють 15 докторів наук та понад 50 кандидатів наук. З метою покращення підготовки учнів шкіл до навчання в університеті на факультеті здійснюється: підготовка школярів до участі у конкурсах-захистах наукових робіт Малої академії наук; проведення конференцій школярів «Хімія та фізика в сучасних технологіях» (наприкінці кожного календарного року); проведення відкритих уроків «Світ захоплюючої хімії» та лабораторних практикумів «Вступ до спеціальності».

Просмотр