Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/30622
Title: Анатомія нервової системи та вищої нервової діяльності
Authors: Хавіна, Ірина Валер'ївна
Гура, Тетяна Віталіївна
Бєляєва, Людмила Володимирівна
Keywords: психологія; анатомія нервової системи; анатомія нервової тканини; нервова система людини; психічна діяльність; філогенез; онтогенез; нервові тканини
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Панов А. М.
Citation: Анатомія нервової системи та вищої нервової діяльності : конспект лекцій : для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за спец. 053 "Психологія" / уклад. І. В. Хавіна, Т. В. Гура, Л. В. Бєляєва ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – 36 с.
Abstract: У конспекті лекцій викладено навчальна програма курсу. Крім навчальної програми в конспекті лекцій коротко викладено матеріал лекцій. Наведено контрольні запитання до кожної лекції. Також конспект лекцій містить теми самостійних і практичних занять, питання до іспиту, а також перелік тем для реферативної роботи. Конспект лекцій призначений для студентів денного і заочного навчання напряму "Психологія".
ORCID: orcid.org/0000-0001-9038-0892
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/30622
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2017_Anatomiia_nervovoi_systemy.pdf562,22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.