Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/30623
Title: Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу "Анатомія нервової системи та вищої нервової діяльності"
Authors: Хавіна, Ірина Валер'ївна
Keywords: психологія; анатомія нервової системи; анатомія нервової тканини; нервова система людини; психічна діяльність; нервові тканини; клітинна теорія; організація нейронів; нервовий імпульс; філогенез
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Панов А. М.
Citation: Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу "Анатомія нервової системи та вищої нервової діяльності" : для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за спец. 053 "Психологія" денної та заочної форм навч. / уклад. І. В. Хавіна ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – 36 с.
Abstract: У методичних вказівках викладено навчальну програму курсу. Наведено контрольні запитання до кожної лекції. Також методичні вказівки містять теми самостійних і практичних занять, питання до іспиту, а також перелік тем для реферативної роботи. Методичні вказівки призначені для студентів денного та заочного навчання напряму "Психологія".
ORCID: orcid.org/0000-0001-9038-0892
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/30623
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2017_Anatomiia_nervovoi_systemy_kontr_zavd.pdf545,72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.