Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/30827
Title: Особливості організації бухгалтерського та податкового обліку й аудиту під час проведення гарантійних ремонтів
Other Titles: Features of the Organization of Accounting and Tax Accounting and Auditing at Warranty Repairs
Authors: Мардус, Наталія Юріївна
Брік, Світлана Володимирівна
Keywords: облік; аудит; гарантійний ремонт; бухгалтерський облік; податковий облік; зобов'язання; витрати; гарантійні зобов'язання; accounting; tax accounting; obligations; expenditures; warranty obligations
Issue Date: 2016
Publisher: ФОП Лібуркіна Л. М.
Citation: Мардус Н. Ю. Особливості організації бухгалтерського та податкового обліку й аудиту під час проведення гарантійних ремонтів / Н. Ю. Мардус, С. В. Брік // Проблеми економіки = The Problems of Economy. – 2016. – № 3. – С. 281-286.
Abstract: У час реформування й упорядкування обліку в Україні відповідно до міжнародних норм і стандартів і виходячи з потреб ринкової економіки з метою забезпечення порівнянності обліково-звітних показників українських і зарубіжних господарюючих суб'єктів і структур. Але зберігаються суттєві розбіжності у підходах до складу річної звітності та інформації, що надається в примітках до річних звітів, зокрема до обліку при проведені гарантійних ремонтів. Особливої актуальності ця тема набуває для суб'єктів підприємницької діяльності які безпосередньо здійснюють гарантійні ремонти товарів. Це перш за все сервісні організації та підприємства. По-друге – це виробники, які несуть обов'язок по компенсації витрат на гарантійний ремонт товарів. По-третє – на імпортерів-продавців покладено обов'язок щодо забезпечення проведення гарантійних ремонтів товарів виробників-нерезидентів. До того ж питання з обліку при проведенні гарантійних ремонтів можуть виникнути у роздрібного продавця, який є посередником між виробником і покупцем.
The aim of the article is to study features of the normative and legal support of accounting and tax accounting at providing operations with warranty repairs comprising the secured in legislation right of consumers to obtain from the companies-producers (sellers) products (goods and services) of proper quality and cases of occurrence of warranty obligations to customers. To achieve the goal, the following tasks have been solved: the regulatory framework for the organization of warranty service (repair) from the point of view of the company-seller and reflection of operations associated with warranty repairs in accounting and tax accounting was studied. The article describes the features of the organization of accounting and tax accounting at warranty repairs based on the legislative and normative documents regulating relations that arise in the organization and implementation of economic activity between business entities and between the entities and other participants of relations in the sphere of economic activity.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/30827
Appears in Collections:Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016_Mardus_Osoblyvosti_orhanizatsii_bukhhalterskoho.pdf296,01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.