Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/31028
Title: Вступ до спеціальності
Authors: Давидюк, Тетяна Вікторівна
Keywords: програма навчальної дисципліни; бухгалтерський облік; оподаткування; фінансова звітність; підготовка бакалаврів
Issue Date: 2017
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Вступ до спеціальності : програма навчальної дисципліни підгот. бакалаврів : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" / уклад. Т. В. Давидюк ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – 7 с.
Abstract: Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності" складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів із спеціальності 071 "Облік і оподаткування". Предметом вивчення навчальної дисципліни є організація професійної підготовки з урахуванням світових освітніх тенденцій. Міждисциплінарні зв'язки: бухгалтерський облік, фінансовий облік, оподаткування.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/31028
Appears in Collections:Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2017_Upravlinnia_ta_administruvannia_prohr_dys.pdf273,72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.