Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/31037
Title: Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни "Вступ до спеціальності"
Authors: Давидюк, Тетяна Вікторівна
Keywords: бухгалтерський облік; оподаткування; облік; фінансова звітність; підготовка бакалаврів; бізнес в Україні; мова бізнесу; професія бухгалтера; бухгалтер; кодекс етики бухгалтерів; міжнародні організації бухгалтерів
Issue Date: 2017
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни "Вступ до спеціальності" : для студ. спец. 071 "Облік і оподаткування" / уклад. Т. В. Давидюк ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – 60 с.
Abstract: Навчальна дисципліна "Вступ до спеціальності" є обов'язковою для вивчення студентами першого курсу спеціальності "Облік і оподаткування". Вивчення цієї дисципліни допомагатиме студентів в подальшому у вивченні дисциплін "Теорія бухгалтерського обліку", "Фінансовий облік", "Аналіз господарської діяльності" та інших. Метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів за професійним спрямовуванням з обліку і оподаткування системних знань з концептуальних основ з обліку і оподаткування, системи вищої економічної освіти для забезпечення знайомства студентів з особливостями майбутньої професії. Дати студентам загальне поняття про бухгалтерський облік, його місце і роль в системі економічних відносин, ознайомити з правами, обов'язками і відповідальністю посадових осіб, які здійснюють ведення обліку, з основними вимогами до організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Основними завданнями дисципліни є: мати загальне поняття про бухгалтерський облік, його місце і роль в системі економічних відносин; ознайомитись з правами, обов'язками і відповідальністю посадових осіб, які здійснюють ведення обліку; ознайомитись з основними вимогами до організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Предметом навчальної дисципліни є теоретичні та практичні аспекти організації професійної підготовки з урахуванням світових освітніх тенденцій.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/31037
Appears in Collections:Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2017_Vstup_do_spetsialnosti_sem_zaniat.pdf1,22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.