Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/31280
Title: Історіографія модернізації військової освіти під впливом розвитку танкобудування в XX столітті
Authors: Криленко, Іван Михайлович
Keywords: Збройні Сили України; підготовка військових фахівців; воєначальники; історія науки; вчені; військово-навчальні заклади
Issue Date: 2009
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Криленко І. М. Історіографія модернізації військової освіти під впливом розвитку танкобудування в XX столітті / І. М. Криленко // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : История науки и техники. – Харьков : НТУ "ХПИ". – 2009. – № 29. – С. 75-82.
Abstract: У статті проведений історіографічний огляд модернізації військової освіти під впливом розвитку танкобудування в ХХ столітті з позицій загальнонаукової методології, яка прийнята в сучасних наукових дослідженнях.
This article is described the historical modernization of officer training under influence of development the tank’s building in twentieth century. It’s analyzed from position of common methodology used in modern researches.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/31280
Appears in Collections:Вісник № 29
Публікації співробітників (ВІТВ НТУ "ХПІ")

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2009_29_Krylenko_Istoriohrafiia.pdf6,99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.