Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/31521
Title: Методичні вказівки до лабораторної роботи "Використання шрифтів у графічних програмах на C#"
Authors: Кащеєв, Леонід Борисович
Коваленко, Сергій Володимирович
Keywords: графічні редактори; шрифти; програмне середовище C#; візуальне програмування; операційне середовище; комп'ютерна графіка
Issue Date: 2017
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Методичні вказівки до лабораторної роботи "Використання шрифтів у графічних програмах на C#" : з курсу "Математичні основи комп'ютерної графіки" : для студ. спец. 122 Комп'ютерні науки, спеціалізація 122-04 Інформаційно-аналітичні системи та технології ; 186 Видавництво та поліграфія, спеціалізація 186-01 Інформаційні технології в медіаіндустрії / уклад. Л. Б. Кащеєв, С. В. Коваленко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – 16 с.
Abstract: Метою цієї лабораторної роботи є знайомство з методами використання зображень, що зберігаються в файлах шрифтів. Цей вид графічної інформації успішно використовується в деяких графічних редакторах (наприклад, в CorelDraw, Xara), однак, застосування шрифтів у програмних середовищах, зокрема – в C#, як правило, випадає з поля зору підручників і посібників з візуального програмування. Особливий інтерес являє собою підключення шрифтів без їх реєстрації в операційному середовищі.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/31521
Appears in Collections:Кафедра "Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2017_Vykorystannia_shryftiv_u_hraf_prohramakh.pdf1,38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.