Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3184
Title: Проекційне креслення. Виконання ескізу з натури
Authors: Краснокутський, Анатолій Михайлович
Савченко, Лідія Митрофанівна
Шевченко, Михайло Михайлович
Федченко, Ганна Валеріївна
Торяник, Василь Володимирович
Keywords: зображення; розрізи; перерізи; виносний елемент; ескіз; побудова ескізу деталі
Issue Date: 2008
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Проекційне креслення. Виконання ескізу з натури : метод. вказ. для самостійної роботи студ. усіх спец. денної та заочної форм навч. / уклад. А. М. Краснокутський [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2008. – 32 с.
Abstract: Машинобудівне креслення – це одна із дисциплін, що становить основу підготовки бакалаврів та спеціалістів машинобудівних, механіко-технологічних, приладобудівних та інших спеціальностей. Основною метою курсу є набуття студентами навичок у застосуванні метода прямокутного проектування при виконанні технічних креслень та оформлення їх відповідно до вимог ЄСКД. Ключовою темою у цьому курсі є тема "Проекційне креслення"
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3184
Appears in Collections:Кафедра "Геометричне моделювання та комп'ютерна графіка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prohramy_2008_Proektsiine kreslennia.pdf2,01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.