Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3187
Title: Проекційне креслення. Варіанти завдань
Authors: Краснокутський, Анатолій Михайлович
Савченко, Лідія Митрофанівна
Шевченко, Михайло Михайлович
Федченко, Ганна Валеріївна
Торяник, Василь Володимирович
Keywords: проекційне креслення; розрізи; перерізи; аксонометричні зображення; креслення
Issue Date: 2009
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Проекційне креслення. Варіанти завдань : метод. вказ. для самостійної роботи студ. машинобудівних спец. денної форми навч. / уклад. А. М. Краснокутський [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2009. – 84 с.
Abstract: Серед дисциплін, що становлять основу підготовки бакалаврів та спеціалістів машинобудівних, механіко-технологічних, приладобудівних та інших спеціальностей, значне місце посідає машинобудівне креслення, ключовою темою в курсі якого є "Проекційне креслення". Практичне засвоєння основних положень цієї теми допомагає студентам набути навичок у застосуванні метода прямокутного проектування при виконанні технічних креслень та оформлення їх відповідно до стандартів ЄСКД. Методичні вказівки містять варіанти завдань з цієї теми, пояснення до них та зразки їх виконання
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3187
Appears in Collections:Кафедра "Геометричне моделювання та комп'ютерна графіка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prohramy_2009_Proektsiine kreslennia.pdf3,1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.